चिकन लोलीपोप

September 10, 2018 admin 0

चिकन लोलीपोप साहित्य • ८ चिकन lolipop sticks (ह्या sticks चिकनच्या दुकानात मिळतात.) • २ अंडी, ६ वाटलेल्या हिरव्या मिरच्या • १/४ चमचे ajinomoto • […]

चिकन करी स्पेशल

September 10, 2018 admin 0

चिकन करी स्पेशल साहित्य • ६२५ ग्रा. चिकन पीस • ४ मोठे चमचे तेल • ६ करी पत्ते • १/४ चमचा कलौजी • १/४ चमचा […]

चिकन नवाबी

September 10, 2018 admin 0

चिकन नवाबी साहित्य • १ किलो चिकन • २ कांदे, १ इंच आले • १०-१२ लसणाच्या पाकळ्या • २ हिरव्या मिरच्या • प्रत्येकी ४ चमचे […]